Jönnek az energiaközösségek

Jönnek az energiaközösségekMegjelent az áramtörvény kiegészítésében a szövetkezeti vagy nonprofit gazdasági társaság formájában működő energiaközösség fogalma. E jogalany elsődleges célja.

 
 
 
 
 
 
Nem a pénzügyi haszonszerzés, hanem az, hogy a tagjainak, vagy az energiaközösség létesítő okiratában megjelölt működési területen környezeti, gazdasági és szociális közösségi előnyöket biztosítson azáltal, hogy villamosenergia termelés, tárolás, fogyasztás, elosztói rugalmassági szolgáltatás nyújtása, villamosenergia-megosztás, aggregálás, a közúti közlekedésről szóló törvény szerinti elektromobilitás szolgáltatás nyújtása és elektromos töltőberendezés üzemeltetése tevékenységek közül legalább az egyiket végezze.

(Aggregálás az áramhálózatra, vagy magánvezetékre csatlakozó erőművek, felhasználói berendezések, villamosenergia-tárolók kombinálása árampiaci értékesítés, vásárlás vagy aukció céljából. Aggregátor az e tevékenységet végző piaci szereplő.)

E tevékenységekhez az energiaközösségeknek engedélyre van szüksége. Nem véghezhet viszont az energiaközösség átviteli rendszerirányítást, villamos energia elosztást, villamosenergia-kereskedelmet, egyetemes szolgáltatást és nem működtethet szervezett villamosenergia-piacot. Aktivitása nem nyúlhat át a határon.

Az energiaközösségben történő részvétel nem érintheti hátrányosan a felhasználó e törvényben szabályozott megszerzett jogait és kötelezettségeit. Nem lehet az energiaközösség ügyvezetője, vagy ügyvezetésének tagja az a természetes vagy jogi személy, aki foglalkozását vagy elsődleges gazdasági tevékenységét a villamosenergia, vagy gázellátás területén fejti ki, vagy olyan jogi személyben rendelkezik egyedüli vagy többségi tulajdonnal, meghatározó befolyással, illetve olyan jogi személy vezető tisztségviselője vagy kapcsolt vállalkozása, amely főtevékenységét az említett területén fejti ki.

 
Forrás: vg.hu